Video hướng dẫn các thầy cô đưa tài liệu ôn tập, bài tập tự luyện lên Viettelstudy.vn, với mục đich là ...cơ bản hoàn thành nhiệm vụ; Sẽ có bản video hướng dẫn thầy cô tạo 1 khóa học hoàn chỉnh với đầy đủ Video giảng dạy, tài liệu tham khảo, bài tập trắc nghiệm...: